24 lutego 2013 – Koncert w Jarosławskiej Kolegiacie – REQUIEM