28 lutego – Kościelisko – Parafia Kazimierza Królewicza