„Kolędnicy” z Kraczkowej u Arcybiskupa Mokrzyckiego.