Kraczkowa, Bez-noclegowe zgrupowanie artystyczne zespołu