V Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę.