X – lecie Ingresu Abpa Mieczysława Mokrzyckiego do Katedry Lwowskiej