Zgrupowanie artystyczne – Rakszawa 27.02 – 01.03 2015