19. 08. 2014 Kraczkowa – dzień wyjazdu do Francji.