Stowarzyszenie

 

 

TOWARZYSTWO MUZYCZNE W KRACZKOWEJ

KRS: 0000279718

NIP: 8151733986

REGON: 180234445

NR KONTA BANKOWEGO: 33 9177 0008 2001 0012 0287 0001

 

Nasze cele:

 • upowszechnianie światowej i krajowej, w tym regionalnej muzyki chóralnej,
 • upowszechnianie bogactwa muzyki ludowej w autorskich opracowaniach twórców lokalnych,
 • działania promujące w kraju i poza granicami dorobek artystyczny Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” w Kraczkowej,
 • rozbudzanie zainteresowań w zakresie muzyki i sztuk pokrewnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizację warsztatów artystycznych, kursów mistrzowskich, zgrupowań,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku oraz promocję indywidualnej i zbiorowej aktywności społeczności lokalnej na rzecz ochrony i pomnażania dziedzictwa kulturowego,
 • współdziałanie z mediami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, społecznym ruchem kulturalnym i organizacjami pożytku publicznego w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych,
 • opracowywanie folderów, ulotek, afiszy i innych wydawnictw promocyjnych związanych z Chórem i Orkiestrą Kameralną Nicolaus,
 • wspieranie realizacji nagrań koncertowych i studyjnych ChiOK Nicolaus,

 

Ponadto:

 •  ochrona dóbr kultury w tym ratowanie obiektów zabytkowych,
 •  przeciwdziałanie bezrobociu, rozwiązywanie problemów z zakresu uzależnień,
 •  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

 

ZARZĄD  TOWARZYSTWA

Magoń Zdzisław Stanisław – Prezes

Ziaja Adam –  Wiceprezes

Kucaba Ewa – Skarbnik

Franczyk Wojciech – Sekretarz

Pusz Antoni Andrzej – Członek Zarządu

Ruszel Marek – Członek Zarządu

Szajna Patryk- Członek Zarządu

Techman Paweł – Członek Zarządu – Inspektor

Nurcek Łukasz – Członek Zarządu

Adres siedziby, kontakt

Kraczkowa 883
37-124 Kraczkowa
Polska
Łańcut
łańcucki
podkarpackie
37 – 124 Kraczkowa 1487
+48 663 489 812
zmagon@o2.pl 

 

chornicolaus.pl

–>